Više je razloga koji utiču na habanje guma i dužinu životnog veka koju one mogu da postignu. Jedan od uzročnika je stanje, tj. uslovi na putevima po kojima se one kreću. Ovde ćemo razmotriti nekoliko bitnih kriterijuma koji na ovo utiču: površina puta, profil puta i uslovi saobraćaja.

Auto put

Površina puta

Kada govorimo o površini puta, mislimo na kvalitet izrade njegovog gornjeg sloja. On može biti prevučen glatkim asfaltom, betonom, lošim asfaltom; takođe, često ćemo se susresti i sa lošim seoskim putevima ili onim od valjanog tucanika. U idealnim uslovima, kada bi gume bile korišćene isključivo na glatkom asfaltu, njihov životni vek bi postigao maksimum. Trajale bi i do pet puta duže u odnosu na one koje bi bile korišćene na stazama od valjanog tucanika, koji je uzet kao parametar za najnekvalitetniju i najagresivniju površinu.

Habanje nastaje kao posledica kontakta i trenja dva različita materijala, a u ovom slučaju to su protektor gume i površina kolovoza. U zavisnosti od toga koji su materijali korišćeni za njegovo prevlačenje, koje im je vezivno sredstvo, od postojanja oštećenja na kolovozu i od uglačanosti površine,  merimo stepen njegovog uticaja na habanje gume. Pored toga što površina po kojoj se gume kreću utiče na habanje, ona ujedno utiče i na akumulaciju oštećenja u strukturi karkase. Male neravnine direktno utiču na habanje, a velike neravnine poput oštećenja puta, utiču na akumulaciju oštećenja u materijalu gume.

srpski-putevi

Profil puta

Kada govorimo o profilu puta, mislimo na krivine, uzbrdice, nizbrdice i poprečni nagib kolovoza.

Prilikom ulaska u krivinu, na gume deluju bočne sile na svim točkovima, a posebno na upravljačkim. Što su krivine češće i oštrije, to je i brzina habanja izraženija.

Prilikom kretanja vozila uzbrdo koristi se veća snaga motora i tada veće sile deluju na pogonskim točkovima. S druge strane, na nizbrdicama se često koristi kočnica radi ujednačenja brzine. U ovakvim situacijama, na gume utiče mehaničko opterećenje s jedne strane i toplotno opterećenje s druge.

Kod poprečnog nagiba puteva dolazi do neravnomerne raspodele vertikalnog opterećenja kod točkova na istoj osovini, što takođe direktno utiče na životni vek gume.

Uslovi saobraćaja

Gradska vožnja značajno se razlikuje od one na otvorenim putevima. Zbog gustog saobraćaja u gradovima, vozila često ubrzavaju, usporavaju, menjaju trake, pretiču i zaustavljaju se, što sve utiče na habanje guma. Kod otvorenih puteva vozilo je u mogućnosti da razvije određenu brzinu i da je održava, bez potrebe za čestim zaustavljanjem. Međutim, kod većih brzina radna temperatura je veća, pa je ona odgovorna za habanje.

Radovi na putu

Prilično je teško, a na našim putevima skoro nemoguće, voziti po idealnoj podlozi sve vreme. A gume su, zbog uloge koja im je pripala, tokom eksploatacije podložne relativno brzom trošenju. Proveravajte često u kakvom stanju su gume na vašem vozilu, propisno se brinite o njima i zamenite ih novim čim za to dođe vreme.

Pored kočnica, gume su jedan od najvažnijih preduslova za sigurnu vožnju koja će vas bezbedno odvesti do željenog cilja. Budite samopouzdani, vozite bez briga!

Aktuelnu ponudu guma potražite na sajtu Internet Prodaja Guma.

0 komentara

Napiši komentar

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.

*

©2024 Internet Prodaja guma doo

Kontaktirajte nas

Pošaljite nam vaše pitanje a mi ćemo vam odgovoriti u najkraćem roku.

Slanje u toku

Log in with your credentials

Forgot your details?