Pored mnogih drugih faktora i ispravnost vozila utiče na habanje guma.

Da bi sistem dobro funkcionisao, potrebno je da svi delovi budu dobro usaglašeni i u dobrom stanju. U slučaju da bilo koji deo ne radi dobro, on utiče i na funkcionisanje pojednih elemenata, ali i na ceo sistem. Gume kao sastavni deo vozila, vrše međusobni uticaj sa drugim delovima.

Kako ispravnost vozila utiče na habanje guma

Pregledom habanja gazeće površine gume, indirektno kontrolišemo i stanje ostalih sistema vozila. Neravnomerno habanje ukazuje na to da je potrebno da se pregledaju sistemi za vođenje i oslanjanje točka. Zato, prilikom montaže novih guma, pored balansiranja točkova, potrebno je da se proveri i mehanizam za vođenje točkova. Ovo podrazumeva tri veličine: nagibe osovinica rukavaca točkova, nagibe točkova i usmerenost točkova.

Tri veličine mehanizma za vođenje točkova

Nagib osovinice predstavlja ugao između vertikalne ose i ose osovinice rukavca, gledajući sa boka. Kada je taj ugao neodgovarajući, upravljanje vozilom je teže i vozilo vuče na jednu stranu. Pozitivan ugao omogućava kontrolu pravca upravljanja.

Kako ispravnost vozila utiče na habanje guma

Vrh točka u odnosu na vertikalnu osu čine nagib točka. Preveliki pozitivni nagib može da izazove habanje spoljašnjeg dela gazeće površine. S druge strane, preveliki negativni nagib može izazvati habanje unutrašnjeg dela gazećeg sloja. Odstupanja od pravilnog nagiba mogu još uticati na upravljanje i smanjenu stabilnost.

Ako je točak preopterećen i ako je ležaj u njemu loše podešen, može doći do sličnog habanja.

Usmerenost točkova takođe mora biti tačno podešena. Odnosi se na ugao između ose točka i ose vozila gledajući odgore. Kod uvučenih točkova više se  haba spoljašnji deo gazeće površine, a kod previse otvorenih više se haba unutrašnji deo. Usmerenost točkova može se promeniti promenom nivoa opterećenja točkova.

Kako ispravnost vozila utiče na habanje guma

Vozila se projektuju tako da ovi uglovi budu odgovarajući i da se obezbedi dobra upravljivost. Ako su oni neodgovarajući, pored neravnomernog habanja, može doći i do loše stabilnosti vozila i veće potrošnje goriva.

Brinite o svom vozilu i njegovim gumama kao bi vam duže trajali.

Pročitajte povezani članak sa našeg bloga 3 razloga koja utiču na habanje guma.

Aktuelnu ponudu guma potražite na sajtu Internet Prodaja Guma.

0 komentara

Napiši komentar

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.

*

©2024 Internet Prodaja guma doo

Kontaktirajte nas

Pošaljite nam vaše pitanje a mi ćemo vam odgovoriti u najkraćem roku.

Slanje u toku

Log in with your credentials

Forgot your details?