Kada je životni vek gume pri kraju?+

Kada je životni vek gume pri kraju?