Najčešći razlog za prevremenu zamenu guma su udari i mehaničko oštećenje gume ili felne. Čak 21%  guma zameni se usled mehaničkog oštećenja pre nego što se sama guma istroši. Do prevremene zamene gume dolazi usled bušenja guma