Unapređene oznake o karakteristikama guma po propisima EU+

Unapređene oznake o karakteristikama guma po propisima EU